زنجان متریالز | Zanjan Materials عامل فروش انواع مصالح ساختمانی آجر نما، آجر نسوز، دیوار سبک و انواع بلوک از محصولات شرکت‌های معتبر ایران ------------------------------------------------ تلگرام: 09196417010 واتساپ: 09126417010 http://zanjanmaterials.ir 2020-07-04T11:36:08+01:00 text/html 2020-06-29T07:50:56+01:00 zanjanmaterials.ir آجر نمای کوثر http://zanjanmaterials.ir/post/15 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/Ajorkowsar.com.jpg" width="212" hspace="0" height="138" border="0" align="bottom"></div></div> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><img style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 305px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/NaghshBarjaseh1.jpg" width="427" hspace="0" height="284" border="0" align="bottom"></div> <div align="center"> <table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/AjorkowsarPriceList.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانلود لیست قیمت</font></font></font></a><br><font color="#3333ff"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">مح</font></font></font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/AjorkowsarPriceList.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">صولات آجر کوثر سپاهان</font></font></font></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/AjorkowsarPriceList.pdf" target="_blank" title=""><img style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width="236" hspace="0" height="75" border="0" align="bottom"></a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/AjorkowsarCataloge.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانلود کاتالوگ</font></font></font></a><br><font color="#3333ff"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">م</font></font></font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/AjorkowsarCataloge.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">حصولات آجر کوثر سپاهان</font></font></font></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/AjorkowsarCataloge.pdf" target="_blank" title=""><img style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width="236" hspace="0" height="75" border="0" align="bottom"></a></td></tr></tbody></table></div> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><br></div></div></div></div></div></div> text/html 2020-05-28T08:00:24+01:00 zanjanmaterials.ir بلوک لیکا http://zanjanmaterials.ir/post/6 <div align="center"> <div align="center"><img style="WIDTH: 241px; HEIGHT: 163px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca.ir/Leca.GreenBlock.jpg" width="409" hspace="0" height="275" border="0" align="bottom"><img style="WIDTH: 228px; HEIGHT: 163px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca.ir/Leca.SuperSoundblock.jpg" width="547" hspace="0" height="376" border="0" align="bottom"> </div> <div align="center"> <table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca.ir/LecaPriceList.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانلود لیست قیمت و مشخصات فنی</font></font></font><br>محصولات لیکا</font></font></font></font></font></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca.ir/LecaPriceList.pdf" target="_blank" title=""><img style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width="236" hspace="0" height="75" border="0" align="bottom"></a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca.ir/LecaCataloge.pdf" target="_blank"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانلود کاتالوگ محصولات لیکا</font></font></font></font></font></font></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center">&nbsp;<a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca.ir/LecaCataloge.pdf" target="_blank"><img style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width="236" hspace="0" height="75" border="0" align="bottom"></a></p></td></tr></tbody></table></div> <div align="center"><br></div></div> text/html 2020-04-28T07:40:33+01:00 zanjanmaterials.ir بلوک سبک (هبلکس) http://zanjanmaterials.ir/post/11 <div align="center"> <div align="center"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/kibex.ir/kibexLogo.png" width="459" hspace="0" height="180" border="0" align="bottom"></div> <div align="center"><img style="WIDTH: 463px; HEIGHT: 467px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/kibex.ir/kibexMazaya.png" width="473" hspace="0" height="481" border="0" align="bottom"></div> <div align="center"> <table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانلود لیست قیمت</font></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br>محصولات کیبکس</font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center">&nbsp;<img style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width="236" hspace="0" height="75" border="0" align="bottom"></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Ajorkowsar.com/Kibex.Moshakhasat.png" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/kibex.ir/Kibex.Moshakhasat.png" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانلود مشخصات فنی</font></font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br>محصولات کیبکس</font></font></font></a></font></font></font></a></font></font></font></font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/kibex.ir/Kibex.Moshakhasat.png" target="_blank" title=""><img style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width="236" hspace="0" height="75" border="0" align="bottom"></a></td></tr></tbody></table></div> <div align="center"><br></div></div><br> text/html 2020-04-28T07:39:46+01:00 zanjanmaterials.ir آجر و بلوک سفال http://zanjanmaterials.ir/post/5 <DIV align=center> <DIV align=center><IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 261px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/4.AjorSofaal/Sofaal.jpg" width=559 height=302></DIV> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align=center>&nbsp;<IMG style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width=236 height=75></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align=center>&nbsp;<IMG style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 50px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/ZanjanMaterials/Download.gif" width=236 height=75></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV align=center><BR></DIV></DIV><BR> text/html 2020-04-25T12:07:55+01:00 zanjanmaterials.ir مزایای آجر نما و آجر نسوز http://zanjanmaterials.ir/post/19 <DIV align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>آجرنما یکی از قدیمی ترین انواع مصالح ساختمانی محسوب می شود که از دیر باز برای ساخت و ساز مورد ستفاده قرارگرفته است.این ماده ی اولیه در کشور ما بیشتر از سایر کشورها قدمت دارد و همچنان از پرطرفدارترین انواع مصالح ساختمانی به شمار می آید به طوری که در دهه ی اخیر نه تنها در نمای خارجی ساختمان بلکه در بسیاری از موارد برای همه یا بخشی از دیوارهای داخلی هم از آجرنما استفاده می شود. در حال حاضر بسیاری از ساختمان ها ، واحدهای مسکونی، اداری ، کافی شاپ ها و سایر اماکن برای زیبایی و دکوراسیون جذابتر از آجرنما استفاده کرده اند که در نتیجه ی آن محیط مورد نظر انرژی و فضای بهتری پیدا کرده است.بنابراین با گذر زمان باعث استقبال طراحان و سایر افراد از دیوارهای آجری بیش از پیش شده است.به همین دلیل در این مطلب ضمن بررسی مزایای استفاده از آجرنما در طراحی داخلی و خارجی ساختمان، ویژگی های آن را توضیح خواهیم داد.در صورتی که قصد دارید دکوراسیون داخلی خانه یا محیط کار خود را تغییر دهید یا دنبال ایده ای نو برای تغییر نمای خارجی ساختمان هستید با ما همراه باشید تا بیشتر با آجر نما آشنا شوید. </FONT></DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Thread-00000948-Id-00000009><IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 252px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://shahreajor.com/wp-content/uploads/2017/06/Refractory-brick-facade-705x388.jpg" width=120 height=60></FONT></P><FONT size=4></FONT><FONT size=4 face=Mihan-Nassim> <P align=justify><BR><B><FONT color=#ff0000>دیوار آجری.بله یا خیر؟ </FONT></B><BR>برای پاسخ به این بخش در واقع باید به این پرسش ها پاسخ دهیم: استفاده از این نوع مصالح ساختمانی چه تأثیری روی خانه خواهد داشت؟ <BR>چرا استفاده از آجر نما ظاهر جذابی به خانه میبخشد؟ <BR></P></FONT> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><B><FONT color=#ff0000>گرمابخشی به محیط: </FONT></B><BR>آجرنما ها طیف رنگی مختلف از جمله زرد قهوه ای و مشکی دارند.همه ی رنگهای آجرنما در گروه رنگهای گرم قرار دارندبه همین دلیلیک دیوار آجری در سالن اصلی خانه باعث ایجاد یک فضای گرم و دلنشین در خانه خواهد شد.همچنین استفاده از آجرنما در نمای ساختمان ظاهری زنده و شاداب به ساختمان میبخشد.بنابراین بکارگیری آجرنما در مناطق سردسیر احساس بهتری به افراد حاضر در محیط خواهد بخشید. <BR></P></FONT> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><FONT color=#ff0000><B>ایجاد فضای نوستالژیک: </B></FONT><BR>آجرنما ها از زمان باستان تا کنون در معماری ایرانی وجود داشته اند به همین دلیل استفاده از آنها در طراحی داخلی بعث ایجاد یک فضای نوستالژیک می‌شود. <BR>آجر نما همچنین یادآور چیدمان سبک روستیک(روستایی و سنتی) است.در نتیجه بکارگیری آن در خانه میتواندشما را از محیط صنعتی و ماشینی شهری دور کند و یادآور محیط روستایی آرام باشد. <BR></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><IMG style="WIDTH: 489px; HEIGHT: 197px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="https://soheilbrick.com/Portals/0/maghaleh97-02.jpg?ver=1397-09-24-123307-963" width=540 height=215></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><B><FONT color=#ff0000>سازگار با انواع دکوراسیون ها: </FONT></B><BR>از دیگر مزایای دیوارها با نمای آجری این است که شما می توانید با هرنوع چیدمان از آن استفاده کنید. بنابراین درصورتی که امروز دکوراسیون خانه شما سنتی است و سالهای آینده قصد تغییر دکوراسیون به سبکهای مدرنتر را دارید محدودیتی نخواهید داشت و میتوانید برای چنین چیدمانی هم دیوار آجری خانه ی خود را داشته باشید.شما میتوانید از تنوع رنگی بسیار زیادی که در محصولات وجود دارد برای سازگاری با سایر وسیل منزل بهره مند شوید. <BR></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><FONT color=#ff0000><B>طراحی متمایز: </B></FONT><BR>با توجه به اینکه در اغلب خانه ها از دیوارهای ساده و پوششهای قدیمی مانند کاغذ دیواری یا رنگ استفاده می‌شود، پوشش آجر روی دیوارهای داخلی ظاهری متمایز و منحصر به فرد به خانه میبخشد و فضای آن را نسبت به سایر خانه ها خاص تر خواهد کرد.این موضوع احساس خوشایندی برای ساکنان ایجاد می‍کند و جذابیت بیشتری به خانه می دهد. <BR></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><B><FONT color=#ff0000>حس نزدیکی به طبیعت: </FONT></B><BR>نصب آجر روی دیوار بسیار ساده است و احتیاج به مواد نگهدارنده و روکش اضافه ندارد.به عبارت دیگر بر خلاف اغلب دیوارپوشها آجر به تنهایی و بدون پوشش دوم نصب میشود و شما به طور مستقیم با آجر سروکارخواهید داشت و لمس و تماشای چنین دیواری حسی از نزدیکی به طبیعت را به شما القا می کند. <BR></FONT></P> <P align=center><BR></P> <P align=center><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><IMG style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 147px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="https://soheilbrick.com/Portals/0/maghaleh97-01.jpg?ver=1397-09-24-123721-423" width=565 height=147></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>کنار همه‌ی تأثیرات مثبتی که آجر روی محیط خانه و ظاهر ساختمان خواهد گذاشت، ویژگی ها و مزایای بسیار زیاد آن آجر را به یکی از بهترن مصالح برای ساختمان ها تبدیل کرده است بعضی از مهمترین ویژگی های آجر به شرح زیر است: <BR></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><B><FONT color=#009900>رنگ ثابت: </FONT></B><BR>محصولات ما ترکیبی از خاکهای معدنی هستند و هیچ رنگ مصنوعی و اضافه ای به آن ها افزوده نمیشود بنابراین تنوع رنگ آن ها جزء ذات آجر و طبیعی است. به همین دلیل با گذشت زمان رنگ آجرها به ویژه آجرهای نسوز ثابت بوده و بر اثر عواملی مانند تابش مستقیم و شدید خورشید یا شرایط جوی ، تغییرات دما و ... تغییری نمیکند. <BR></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><B><FONT color=#009900>مقرون به صرفه: </FONT></B><BR>نسبت به سایر متریال های سست عنصر و به شدت تغییر پذیر موجود در بازار که برای نمای داخلی استفاده میشوند، آجرنما با توجه به خاص و منحصر به فرد کردن فضا و ماندگاری ظاهری و باطنی تا زمان تخریب، بسیار مقرون به صرفه است. <BR></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><FONT color=#009900><B>ماندگاری بالا و هزینه نگهداری پایین: </B></FONT><BR>آجرنما ها نسبت به سایر مصالح ساختمانی دوام و ماندگاری بسیار بالاتری دارند و در طول زمان پوسیده یا تجزیه نمیشوند بنابراین نیازی به مراقبت ، نقاشی، آب بندی و حفاظت در برابر موریانه و ... ندارند و به همین دلیل شما با استفاده از آجرنما برای دیوارهای خانه خود نگرانی بابت اختصاص هزینه برای مراقبت از دیوارآجری نخواهید داشت. <BR></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 196px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="https://soheilbrick.com/Portals/0/maghaleh97-03.jpg?ver=1397-09-24-123840-047" width=472 height=200></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><FONT color=#009900><B>عایق و حفظ انرژی: </B></FONT><BR>آجرنما یکی از مصالح ساختمانی است که از نظر انتقال حرارت بسیار ایده‌آل است و مانع هدر رفتن انرژی میشود.آجرنما ها میتوانند کرمای محیط را در خود ذخیره کرده یا متنایب با شرایط محیطی آن را آزاد کنند به همین دلیل دیوار آجری در ماه های گرم سال مانند فصل تابستان گرمای محیط را جذب کرده و در گرمترین ساعات روز محیطی خنک در خانه ایجاد خواهد کرد. همچنین در فصل های سرد گرمای محیط را حفظ کرده و مانع از خروج انرژی از داخل خانه میشود.به این ترتیب دیوارهای آجری می توانند کنارعایق سازی درب و پنجره خانه، ترکیبی ایده آل برای مدیریت انرژی فراهم کنند. <BR></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><FONT color=#009900><B>ساخته شده از مواد سازگار با طبیعت: </B></FONT><BR>به دلیل اینکه محصولات با از مواد معدنی و معادن طبیعی تولید میشوند و همچنین آجرنما با کمترین ضایعات ممکن ساخته میشود و پس از ساخت میتوان در صورت نیاز اجزای آن را دو مرتبه جداسازی و بازیافت کرد.بنابراین آجر یکی از سازگارترین موارد با طبیعت است و آسیبی برای محیط زیست ندارد و همچنین آجر بر خلاف بسیاری از متریال ساختمانی سمی نیست و استفاده از آن برای افراد هم آسیبی به همراه نخواهد داشت. <BR></FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim><FONT color=#009900><B>مقاوم در برابر آتش، باد و رطوبت:</B></FONT><BR>خاک نسوز در دمای بالای 1000 درجه سانتی گراد پخته و به آجر تبدیل می شود به همین دلیل آجرنما نسوز در برابر آتش و حرارت مقاومت بسیار بالایی دارد.طبق آمار خانه هایی که از آجر ساخته شده اند نسبت به خانه های سیمانی مقاومت و عمر مفید بیشتری دارند. </FONT></P> text/html 2020-04-24T11:52:23+01:00 zanjanmaterials.ir مزایا و معایب بلوک‌های هبلکس http://zanjanmaterials.ir/post/17 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="imgarticle" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a title="مقاومت هبلکس" href="https://www.beytoote.com/scientific/midanid/familiarize1-hb1-block1.html" target="_blank"> <img style="width: 400px; height: 300px;" title="بلوک هبلکس،درباره بلوک هبلکس" alt="آشنایی با بلوک هبلکس, مواد و مصالح ساختمانی" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/familiarize1-hb1-block1.jpg"> </a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF">هبلکس به یک نوع بتن متخلخل می گویند که در ساختمان ها قابل استفاده و کاربرد دارد</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس به یک نوع بتن متخلخل می گویند که در ساختمان ها قابل استفاده و کاربرد دارد. مقاومت فشاری بالا و وزن پایین از مزایای هبلکس است. لوله گذاری و سیم کشی ساختمانی که در آن از هبلکس استفاده شده به راحتی انجام می پذیرد چون هبلکس به راحتی توسط اره برش خورده و میخ و پیچ به راحتی در ان فرو می رود. مقاومت بالای هبلکس در مقابل اتش بسیار مورد توجه قرار گرفته. عایق بسیار مناسب حرارت و صدا از محسنات هبلک است. با توجه به قانون جدید تصویب شده&nbsp; که عایق بودن ساختمان ها&nbsp; را در نظر گرفته چنانچه از هبلکس برای دیوارها استفاده گردد، دیگر نیاز به عایقکاری مجدد نیست.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>ویژگی های هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس ویژگی های بسیار زیادی دارد که پایین امدن زمان ساخت و ساز و صرفه جویی در هزینه ها را شامل می شود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>وزن پایین هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یکی از بارزترین مزایای هبلکس وزن پایین هبلکس نسبت به اجر و سایر مصالح دیوارچینی است. یک عدد هبلکس در ابعاد 20×25×60 به تعداد 46 اجر حجم دارد ولی وزن هبلکس حدود یک به 4&nbsp; نسبت به اجر می باشد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>هبلکس مقاوم در برابر زلزله</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سازه های سبک ساختمانی در برابر زمین لرزه استحکام و مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. این نوع ساختمانها در مقابل فشارها و تنش های بیرون مقاومت بالا دارند. در سازه هایی که از هبلکس استفاده شده وزن ساختمان به مقدار قابل توجه ای پایین امده و مقاومت ساختمان را در مقابل زمین لرزه بالا می برد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>عایق حرارتی هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس به لحاظ ویژگی های که دارد دارای عایق گرما، سرما و صدا می باشد. قانون های جدید عایق بودن ساختمان باعث شده مهندسان و مالکان از هبلکس استفاده کنند تا احتیاج به عایقی دیگری نباشد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>عایق آش سوزی هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس حرارت را به کندی هدایت و انتقال می دهد. استفاده از سلیس در هبلکس باعث می شود هبلکس نسوزد. انتقال آتش به قسمت های دیگر ساختمانی که در آن از هبلکس استفاده شده به سختی انجام می گیرد. جلوگیری از انتقال آتش از مزیت های مهم هبلکس است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>صرفه جویی در سرعت و هزینه ساخت و ساز</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ابعاد بلوک های هبلکس بزرگتر از دیگر مصالح است. راحتی دیوار چینی با هبلکس به اندازه ای هست که حتی کارگر معمولی هم میتواند دیوارچینی با هبلکس را انجام دهد. حمل هبلکس به خاط وزن پایین سرعت عمل کارگران را در انتقال بلوک هبلکس بالا می برد. شما در مقایسه با آجر هزینه کمتری را خواهید پرداخت نمود چون هبلکس حتی ملات سیمان کمتری نیاز دارد همه و همه موید این است که هزینه تمام شده کارگری، انتقال، دیوار چینی و مصرف ملات کمتر از مصالح قدیمی تر خواهد بود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="imgarticle" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a title="عایق حرارتی هبلکس" href="https://www.beytoote.com/scientific/midanid/familiarize1-hb1-block1.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 300px;" title="آشنایی با بلوک هبلکس،مواد و مصالح ساختمانی" alt="بلوک هبلکس,درباره بلوک هبلکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/familiarize1-hb1-block2.jpg"> </a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF">ابعاد بلوک های هبلکس بزرگتر از دیگر مصالح است</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>هبلکس و سیم کشی&nbsp;</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس خاصیت برشکاری آسانی دارد به طوری که با اره چوب بری قابل برش است در هنگام برشکاری ضایعات کمتری دارد و سیمکشی به سهولت انجام می پذیرد</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>هبلکس چیست؟&nbsp;</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس نوعی از بتن است که توسط حباب های هوا متخلخل شده و در ساختمان ها برای دیوار جایگزین آجر و مصالح قدیمی می باشد. هبلکس مشابه بلوک های سبک دیگر در آن از سیلس استفاده شده است. این امر باعث ضد آتش شدن هبلکس گردیده زیرا سیلس دمای ذوب آن بسیار بالا می باشد ودر برابر حریق عایق می باشد. هبلکس توسط مهندسان در اروپا ابداء گردیده ونام های heblex,aac,ytong دراروپا وسایرکشورها شناخته شده است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای تولید هبلکس شرایط بسیار سختی را نباید پیمود. ولی تولید این محصول به دقت بسیار بالا در تمامی مراحل فرآوری احتیاج دارد تا هبلکس تولید شده تمام مزایای اصلی، عایق بودن،وزن کم، مقاومت مطلوب و جذب اب پایین را داشته باشد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>دلایل استفاده از هبلکس‌ در ساختمان سازی</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دلیل اصلی ساخت هبلکس دستیابی به محصولی بوده که هم سبک باشد هم ابعاد مناسبی داشته باشد که سرعت کار را بالا ببرد و هم&nbsp; دارای خواص عایق باشد که حرارت و صدا به سختی از آن عبور نماید. دارای استحکام و پایداری بالا باشد. تمام این خواص در هبلکس وجود دارد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>ویژگی خاص هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به این ویژگی، این نکته را نیز باید اضافه کرد که سیمان و ملات مصرفی مورد نیاز برای کشیدن یک دیوار با هبلکس به اندازه یک چهارم یا 25% دیوارکشی با آجر است. درست است که مصالح دیوارچینی با آجر و هبلکس یکسان است، اما بلوک‌های هبلکس بخش اعظم دیوار را در برمی گیرند و فقط چیزی حدود 10 تا 15 لایه سیمان برای یک دیوار 2.5 تا سه متری نیاز است.&nbsp;&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="imgarticle" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a title="درباره مزیت های اصلی هبلکس" href="https://www.beytoote.com/scientific/midanid/familiarize1-hb1-block1.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 338px;" title="عایق حرارتی هبلکس،بلوک های هبلکس" alt="ویژگی های هبلکس, مقاومت هبلکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/familiarize1-hb1-block3.jpg"> </a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF">ابعاد بلوک های هبلکس بزرگتر از دیگر مصالح است</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>دانسیته هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانسیته هبلکس در حالت خشک معین می گردد. وزن تقریبی در هر متر مکعب هبلکس حدود 580 کیلوگرم می باشد. در حال حاضر وزن اجر حدود 10 برابر هبلکس است با اینکه اجر در ساختمان نسبت به سنگ وزن کمتری دارد ولی حدود 4.6 برابر از هبلکس سنگین تر است. وزن سنگ نسبت به هبلکس بالای 100 برابر است. جالب توجه است که هبلکس مقاومتش به اندازه سنگ می باشد، در مقابل اتش از بین نمی رود، در مقابل فشارهای بیرونی و زلزله مقاوم است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>عایق گرما بودن بلوک هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بلوک هبلکس به خوبی عایق گرما و آتش سوزی است. ماده سیلیس که پایه هبلکس را تشکیل می دهد، این خاصیت را برای آن ایجاد کرده است. این مزیت باعث شده است که در گرفتن مجوزهای ساختمانی از شهرداری، هبلکس به عنوان عایق مورد قبول باشد و نیاز به استفاده از عایق های دیگر برای جلوگیری از سر و صدا و گرما نباشد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ساختمان‌ هایی که با هبلکس ساخته شده اند، به خوبی در هنگام آتش سوزی جان دیگر اعضای ساختمان را حفظ می‌کنند. نه تنها خسارت جانی را به کمترین میزان ممکن می‌رساند، بلکه خسارت مادی را نیز بسیار پایین می‌آورد. وقتی در یک اتاق یا ساختمان که با هبلکس ساخته شده است، آتش سوزی رخ بدهد، در صورت محصور کردن اتاق، آتش سوزی و گرما به دیگر اتاق‌ها منتقل نمی شود و با فرار از آن اتاق می‌توان جان خود را نیز نجات داد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">خاموش کردن یک اتاق برای اتش نشانی کار بسیار ساده تری است تا خاموش کردن یک ساختمان بلند. در نتیجه به محض آتش سوزی در ساختمان هبلکس، باید درهای اتاق مشتعل شده را بست و به سرعت با آتش نشانی تماس گرفت. میزان عایق بودن دیوارهای هبلکس به حدی است که گرمای منتقل شده به اتاق کناری به حدی نمی رسد که حتی یک کاغذ آتش بگیرد. بنابراین استفاده از دیوارهای هبلکس‌ برای کتابخانه‌ها امری حیاتی به حساب می‌آید. زیرا در این صورت کتاب‌های نفیس و گران قیمت در مخزنی که از هبلکس ساخته شده اند برای همیشه محفوظ خواهند ماند.&nbsp;&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="imgarticle" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a title="مواد و مصالح ساختمانی" href="https://www.beytoote.com/scientific/midanid/familiarize1-hb1-block1.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 219px;" title="ویژگی های هبلکس،مقاومت هبلکس" alt="عایق حرارتی هبلکس,بلوک های هبلکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/familiarize1-hb1-block4.jpg"> </a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF">بلوک هبلکس به خوبی عایق گرما و آتش سوزی است</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>صرفه جویی در هزینه کارگر با هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس‌ یک محصول بسیار سبک است. بلوک های هبلکس در اندازه های 20×25×60 ساخته می شوند. اما با وجود این حجم بالا، وزن آنها بسیار پایین است. به طوری که به راحتی می توان بلوک های زیادی را در حجم بالا منتقل کرد و روی همدیگر قرار داد. بلوک های&nbsp; هبلکس به راحتی روی همدیگر قرار می‌گیرند و دیوار چینی با آنها بسیار ساده است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">این بلوک‌های بزرگ که حجم آن به اندازه 46 آجر است، فقط به اندازه ده آجر وزن دارند. هر کارگر می‌تواند به راحتی یکی از این بلوک‌های هبلکس‌ را بردارد و روی همدیگر بگذارد. به دلیل حجم بالا، تنظیم کج و صاف بودن دیوار کار سختی نیست. صاف بودن زمین مورد استفاده کافی است تا هبلکس ها به صورت تراز روی همدیگر قرار بگیرند. بنابراین میزان دستمزدی که به یک کارگر روزمزد در طول پروژه پرداخت می شود، پایین تر از کارگر روزمزد برای دیوار آجری است و نیاز نیست از کارگر حرفه ای برای این کار استفاده شود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ملات مصرف شده در یک دیوار ساخته شده از هبلکس نیز یک چهارم دیوار ساخته شده از آجر است. این بالا بودن حجم هبلکس نه تنها یک مزیت حمل و نقلی است، بلکه مزیت صرفه جویی نیز دارد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>طریقه استفاده از هبلکس‌</strong></span>&nbsp;&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با توجه به مزیت‌هایی که گفته شد، هبلکس را به راحتی می‌توان در ساختمان سازی استفاده کرد. اما طرز استفاده آن با آجر تفاوت دارد. اگر آجر را به صورت خام می توان استفاده نمود، اما هبلکس‌ را باید قبل از مصرف، کاملاً خیس کرد. این خیس شدن باعث افزایش وزن هبلکس نخواهد شد. بلکه باعث خواهد شد بعد از خشک شدن، دیوار ساخته شده از هبلکس، خاصیت عایق آب بودن هبلکس‌ افزایش نیز پیدا کند. رطوبت به راحتی به داخل هبلکس نفوذ نخواهد کرد و این موضوع را هنگام خیس کردن هبلکس‌ متوجه خواهید شد. بهتر است که هنگام خیس کردن هبلکس، در حدی که فقط به آب تمام بخش‌های هبلکس برسد کافی است. این رطوبت باعث چسبندگی هبلکس به ملات خواهد شد و وقتی که دیوارها خشک شدند، ملات‌ها و هبلکس‌ها به همدیگر خواهند چسبید.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>مزایای اقتصادی استفاده از هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس را به عنوان مصالح ساختمانی به جای آجر استفاده می‌کنند. هبلکس‌ در حقیقت یک نوع بتن سبک متخلخل است که خواصی شبیه به سنگ دارد، اما وزن سنگ را ندارد. در حقیقت معایبی که باعث شده است از سنگ برای ساختن خانه‌های مستحکم استفاده نشود، در هبلکس کاهش پیدا کرده است. مهم ترین مزیت آن، مزیت اقتصادی استفاده از هبلکس‌ است. هبلکس به راحتی حمل می‌شود، توسط کارگران بسیار ساده نیز می‌توان دیوارچینی انجام داد، سرعت کار بالاتر است و محصول نهایی نیز محکم تر و بادوام تر است. به تفصیل تمام این مزیت ها را توضیح خواهیم داد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نکته دوم در مورد ملات مصرفی برای هبلکس است. ملاتی که برای هبلکس تهیه می شود، بهتر است رقیق تر از ملات آجر باشد. زیرا در ساختار هبلکس به اندازه کافی سیمان وجود دارد و به تنهایی کار سیمان را نیز انجام می‌دهد. ملات مورد استفاده برای هبلکس‌ صرفاً برای چسباندن هبلکس ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین لازم نیست مانند دیوار آجری، به عنوان خمیرمایه اصلی دیوار به آن نگاه کرد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="imgarticle" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a title="طریقه استفاده از هبلکس" href="https://www.beytoote.com/scientific/midanid/familiarize1-hb1-block1.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 332px;" title="درباره بلوک هبلکس،آشنایی با بلوک هبلکس" alt="مواد و مصالح ساختمانی, مراحل تولید بلوک هبلکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/familiarize1-hb1-block5.jpg"> </a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF">ملاتی که برای هبلکس تهیه می شود، بهتر است رقیق تر از ملات آجر باشد</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در انتها نیز بعد از این که دیوار چینی کامل شد، برای اطمینان از این که ملات‌ها و هبلکس‌ها به همدیگر خواهند چسبید، کل دیوار را خیس نمایید. خیس کردن دیوار باید به صورتی باشد که به تمام بخش‌های دیوار اب برسد. هر قسمتی از دیوار که خیس نشده باشد، بخش ضعیف دیوار خواهد بود و احتمال این که هبلکس‌ها به همدیگر نچسبند و با کمترین تکانی بریزند وجود دارد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">خشک شدن کامل دیوار برای گچ کاری نیاز است. در هنگام گچ کاری نیز دقت شود که لایه گچ مورد استفاده بیشتر از یک سانتی متر در هر طرف دیوار نشود. زیرا گچ کاری برای جلوگیری از نم دادن دیوار است که در دیوار هبلکس نیاز کمتری وجود دارد و گچ صرفاً برای زیبایی استفاده می‌شود.&nbsp;&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با این که هبلکس&nbsp; و انواع دیگر بتن‌های سبک، حدود هفتاد سال پیش در سوئد و سپس اروپا ساخته شده است، سال های زیادی نیست که از این ماده مهم در ساختمان سازی در ایران استفاده می شود. با این حال هنوز کسی از مزیت های اصلی هبلکس و ساختمان‌های ساخته شده از آن آگاه نیست.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>هبلکس‌ عایق گرما و سرما</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مصرف انرژی در ساختمان های ساخته شده از هبلکس بسیار پایین است. خانه ای که به راحتی گرم می شود، نباید به راحتی نیز گرمای خود را از دست بدهد. دیوارهای هبلکس این خاصیت را دارند که به راحتی گرما را منتقل نکنند. عدم انتقال گرما در زمستان باعث خواهد شد که&nbsp; فضای داخلی خانه به سرعت گرم شود و نیازی به مصرف بالای انرژی برای گرم کردن خانه وجود نداشته باشد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="imgarticle" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a title="دلایل استفاده از هبلکس در ساختمان سازی" href="https://www.beytoote.com/scientific/midanid/familiarize1-hb1-block1.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 300px;" title="درباره بلوک هبلکس،آشنایی با بلوک هبلکس" alt="درباره بلوک هبلکس,آشنایی با بلوک هبلکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/familiarize1-hb1-block6.jpg"> </a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF">مصرف انرژی در ساختمان های ساخته شده از هبلکس بسیار پایین است</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>هبلکس یک عایق سر و صدای عالی</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یکی از بزرگترین معضلاتی که ساختمان‌های امروزی دارند، معضل سر و صدا است. مخصوصاً در ساختمان‌های دو واحده یا چند واحده عظیم، مشکل سر و صدای همسایه بغلی یکی از معضلات به حساب می‌آید. مخصوصاً برای خانواده‌هایی که صاحبخانه نیز قرار است در آن زندگی نمایند. هبلکس این مزیت را دارد که میزان سر و صدای خروجی از دیوارها را به طرز شگفت انگیزی کاهش دهد. وجود حباب‌های ریز هوا در ساختار هبلکس&nbsp; باعث می‌شود که صدا به محض برخورد با آنها، بشکند و به راحتی منتقل نشود. فقط در&nbsp; دسیبل‌های بالای صدا است که صدا از دیوارهای هبلکس عبور می‌کند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>مزیت‌ های ساختمان ساخته شده از هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس را میتوان&nbsp; یک نوع از بتن‌ سبک مدرن نامید که ساختار متخلخل دارد. به بتن‌هایی که مثل هبلکس ‌از روش اتوکلاو و هوادار کردن در ساخت آن‌ها استفاده می‌شود، اصطلاحاً بتن سبک متخلخل نامیده می‌شود. این روش را مهندسان سوئدی برای جایگزین کردن&nbsp; به جای چوب در ساختمان سازی و برای حفظ منابع طبیعی ابداع کرده اند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در تابستان گرمای داخل اتاقها و&nbsp; خانه به طرز غیر قابل باوری کمتر از هوای خارج از خانه&nbsp; است. به طوری که با کوچکترین وسیلهسرمایشی ، فضای داخل به اسانی خنک می‌شود و نیازی به استفاده از کولر گازی برای سرمایش نیست.&nbsp; حتی مقدار روشن کردن&nbsp; کولر ابی کم میشود. زیرا میزان گرمایی که قرار است وارد شود تا دوباره از کولر آبی استفاده شود ، به دلیل استفاده از هبلکس به کمترین میزان ممکن رسیده است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>عیب هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبکلس را نمی توان در دیوارهای باربر و حمال استفاده کرد. استحکام هبلکس ‌نسبت به دیگر انواع بتن‌ها کمتر است. مهم ترین استفاده از هبلکس در مکان‌هایی است که قبلاً در آنها از آجر بلوک‌های سفالی، بلوک‌های بتنی و... استفاده می‌شده است و وزن زیادی را نیز تحمل نمی کنند. دیوارهای داخلی ساختمان بهترین مکان برای استفاده از هبلکس هستند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>هبلکس عایق رطوبت و یخ زدن</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یکی از مهم ترین مزیت‌های هبلکس را می‌توان عایق رطوبت بودن آن دانست. هبلکس را می‌توان در استان‌های شمالی به راحتی استفاده کرد. میزان رطوبتی که به داخل خانه نفوذ خواهد کرد، بسیار کمتر از ساختمان‌های قدیمی ساخته شده از بلوک‌های سیمانی است. هبلکس دارای ساختار متخلخل است و حتی خیس کردن آن به همین سادگی‌ها نیست. در باران‌های شدیدی که در استان‌های شمالی می‌بارد، هبلکس می‌تواند یک عایق مناسب باشد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در صورت بروز شکستگی یا ترکیدگی لوله در ساختمان نیز، بلوک‌های هبکلس نقش عایق را بازی می‌کنند. عایق بودن هبلکس باعث خواهد شد همان مکانی که شکستگی لوله اتفاق افتاده است نم بدهد و اگر به سرعت جلوی این اتفاق گرفته شود، جایی برای نگرانی نخواهد بود. پیدا کردن محل ترکیدگی در خانه‌های ساخته شده از هبلکس ساده خواهد بود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به دلیل این که هبلکس رطوبت کمی را جذب می‌کند، هرگز نیز یخ نخواهد زد. دیوراهایی که یخ می‌زنند بسیار آسیب پذیر خواهند بود و ممکن است باعث فرو ریختن ساختمان در دراز مدت نیز بشوند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>روش تولید هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس با پایه سیلیس که یک ماده غیر قابل اشتعال است&nbsp; ساخته می‌شود. اگر در ساختار هبلکس دقت شود، حباب‌های ریز زیادی دیده می‌شود که باعث سبک تر شدن محصول نهایی شده اند. خط تولید هبلکس باید دارای سه سیلوی مجزای بزرگ برای نگهداری سیلیس، آهک و سیمان باشد. مواد اولیه هبلکس را همین سه ماده اصلی تشکیل می‌دهند. آهک و سیمان و سیلیس به ترتیب از لایه‌های زیرین سیلو به وسیله بالابرهای صنعتی مخصوص به داخل خط تولید منتقل می‌شود و کار ساخت هبلکس‌ آغاز می‌گردد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرحله اول تولید هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اولین مرحله از تولید هبلکس، ساخت دوغاب سیلیس و آب است. در دوغاب های بزرگ، سیلیس به اندازه کافی با آب مخلوط می‌شود تا تشکیل یک ماده گل مانند را بدهند. در آسیاب شماره دو نیز، آهک و سیمان خشک را به دوغاب تشکیل شده اضافه می‌کنند. وزن سیمان و اهک ورودی باید به حدی باشد که دوغاب را کاملاً خشک نکنند و البته دوغاب نیز رقیق باقی نماند. در این مرحله، مهم ترین کار مخلوط کردن این سه ماده به شکل دوغاب است.. میکسرهای مخصوص، مخلوط سه ماده اصلی تولید هبلکس را دریافت می‌کنند. این میکسرها وظیفه دارند، وزن محصول ورودی را به دقت بررسی نمایند. محصول به دست آمده برای قالب ریزی به مرحله دوم منتقل می شوند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرحله دوم تولید هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">قالب‌هایی که مخلوط به دست آمده به آنها ریخته می‌شود، هر کدام سه متر مکعب گنجایش دارند. اما فقط نصف قالب‌ها با مخلوط به دست آمده پر می‌شوند. مخلوطی که به میزان درستی از سیمان و آهک و سیلیس در ان وجود دارد در این قالب‌ها ریخته می‌شوند و مرحله هوادار کردن هبلکس آغاز می‌شود. فعل و انفعالات شیمیایی باعث می‌شوند که حباب‌های ریز هوا در محصول به وجود بیایند و محصول در عرض سه ساعت و نیم، به اندازه کل قالب رشد می‌کنند. حباب‌های هوا نباید از محصول بیرون بزنند تا بتوان به راحتی از انها استفاده کرد. دمای محصول در این مرحله به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی به هفتاد درجه سانتی گراد می‌رسد. بعد از این که دمای محصول اندازه گیری شد برای برش خوردن به خط تولید منتقل می‌شوند. قبل از این کار، قالب‌های هبلکس را باید با مازوت، اندود کرد تا در مرحله ریخته گری، حالت چسبندگی پیدا نکنند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرحله سوم تولید هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کنترل کیفیت در مرحله سوم حرف اول را می زند. محصول نهایی قبل از ورود به خط، با ازمایش های شیمیایی کنترل می شود تا به اندازه کافی هوادار شده باشد سطح خارجی هبلکس ها در این بخش از کارخانه برداشته می شوند تا یک سطح هموار و مشخصی از قالب ها دیده شوند. در این قسمت دیوارهای جانبی قالب ها را به بخش برش انتقال می دهند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دستگاههای برش، با دقت کارکنان به صورت طولی برش می‌خورند. اندازه‌های برش طولی و عرضی قالب‌ها را با توجه به سفارش مصرف کنندگان تنظیم می‌کنند. اندازه برش هبلکس قابل تنظیم و تغییر است و از این بابت نگرانی وجود ندارد. اما نباید از حد استاندارد پایین تر باشد که کارآیی لازم را نداشته باشد. اگر هم از یک میزانی بشیتر باشد، هبلکس ها فضای زیادی خواهند گرفت و انتظارات مشتری و مصرف کننده را برآورده نخواهند کرد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="imgarticle" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a title="مراحل تولید بلوک هبلکس" href="https://www.beytoote.com/scientific/midanid/familiarize1-hb1-block1.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 264px;" title="نحوه کار کردن هبلکس،هبلکس و سیم کشی" alt="مزایای اقتصادی استفاده از هبلکس‌,دلایل استفاده از هبلکس در ساختمان سازی" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/scientific/familiarize1-hb1-block7.jpg"> </a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF">کنترل کیفیت در مرحله سوم حرف اول را می زند</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366FF"> </font></div><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرحله نهایی تولید هبلکس</strong></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هبلکس ها در مرحله پخت وارد اتوکلاوها می‌شوند. دمای حرارت در اتوکلاوها حدود 200 درجه سانتی گراد و فشار وارد شده بر آنها، 12 اتمسفر است. در این دما و فشار است که قالب‌ها پخته می‌شوند و به عمل می‌ آیند و هبلکس تولید می‌گردد. بعد از این که مرحله پخت هبلکس&nbsp; ها به پایان رسید، محصول نهایی به بخش بارانداز و عرضه مننتقل می‌شود تا وارد بازار مصرف گردند. هبلکس‌ تولید شده به این طریق، بسیار ایمن و محکم خواهد بود و عایق خوبی برای رطوبت و سرما و گرما و همین طور صدا خواهد بود.&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p align="left"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="color: #808080;">منبع :&nbsp;bespar.net</span></font></p> text/html 2020-04-23T11:41:17+01:00 zanjanmaterials.ir ویژگی‌های مهم بلوک‌های سبک لیکا http://zanjanmaterials.ir/post/16 <B><FONT color=#ff0000 size=4><FONT face=Mihan-Nassim>وزن&nbsp;کم:</FONT></FONT><FONT size=4 face=Mihan-Nassim> </FONT></B> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>با استفاده از بلوک‌های سبک لیکا، به دلیل وزن کم و سهولت کار، هزینه و زمان اجراء کاهش می‌یابد و حمل و نقل آسان می‌گردد. همچنین سبکی این بلوک‌ها نقش مؤثری در کاهش وزن ساختمان دارند. از آنجا که نیروی زلزله وارد بر سازه، رابطة مستقیم با وزن سازه دارد با استفاده از بلوک لیکا نیروی مؤثر زلزله و در نتیجه ابعاد سازه کاهش می‌یابد. وزن دیوار چیده شده با بلوک لیکا در مقایسه با مصالح سنتی مانند آجر ۲٫۵ برابر کمتر است.</FONT></P><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <H5 style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT face=Mihan-Nassim>مقاومت حرارتی:</FONT></FONT></H5><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>سبکدانه لیکا با داشتن ضریب هدایت حرارتی ۰٫۰۹ w/mk طبق تاییدیه مرکز تحقیقات راه ، ساختمان و شهرسازی جز گروه مصالح عایق حرارتی دسته بندی شده است. بتن ساخته شده با این سبکدانه بدلیل تخلخل درونی دارای مقاومت حرارتی بالایی می باشد و با چگالی ۷۵۰ تا ۹۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب دارای ضریب هدایت حرارتی ۰٫۱۵ w/mk تا ۰٫۱۷ می باشد. ترکیب این بتن سبکدانه عایق با فیلمهای هوای میانی در تولید بلوک باعث می شود تا حداکثر مقاومت حرارتی لازم برای انواع دیوارها در گروه ۱و ۲ و ۳ مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تامین گردد. استفاده از بلوک لیکا در عایقکاری دیوارهای پیرامونی مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور قرار گرفته است و دیوار تولید شده با این بلوکها بعنوان عایق همگن محسوب می شود.</FONT></P><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <H5 style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT face=Mihan-Nassim>رفتار در برابر آتش:</FONT></FONT></H5><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>برای دیوار هایی که با قطعات بلوک های پایه سیمانی ساخته می شوند درصورتی که دارای مواد آلی و سوختنی کمتر از یک درصد وزنی یا حجمی باشند، بدون نیاز به آزمون در گروه A1 واکنش در برابر آتش دسته بندی می شود. آزمایشات انجام شده طبق استاندارد ملی به شماره ۱۲۰۵۵ و ۱۳۶۳ BS EN در مورد انواع دیوارهای ساخته شده با بلوکهای لیکا نشاندهنده آن است که معیارهای ظرفیت باربری ، یکپارچگی و نارسانایی حرارتی تامین شده و این دیوارها با توجه به ضخامت و نوع بلوک کاربردی حداقل ۲ تا ۳ ساعت در برابر آتش مقاومت کافی دارند.</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 495px; HEIGHT: 278px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca/GreenBlockLeca.jpg" width=515 height=306></P><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <H5 style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT face=Mihan-Nassim>ترک نخوردن و جمع شدگی کنترل شده :</FONT></FONT></H5><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>قطعات بتنی و بلوک های سیمانی بر اثر جمع شدن خمیر سیمان به مرور زمان در اثر تکمیل فرایند هیدراسیون جمع می شوند. این جمع شدگی اگر بیش از اندازه باشد می تواند باعث ایجاد ترک های ریز در داخل بافت بتن شده و مقاومت بتن را به شدت کاهش می دهند. جمع شدگی معمولاً در بتن هایی که فاقد دانه می باشند مانند فوم بتن و بتن های گازی بیشتر اتفاق می افتد. در استاندارد ASTM حداکثر میزان جمع شدگی ۰٫۰۶۵ درصد طول بلوک تعیین شده است. میزان جمع شدگی در بلوک لیکا به مراتب کمتر از میزان مجاز بوده و مانع از ترک خوردگی و جمع شدگی در دیوار می شود.</FONT></P><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <H5 style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff0000 size=4><FONT face=Mihan-Nassim>راحتی در اجرا:</FONT></FONT></H5><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>کیفیت دیوارها بستگی به کیفیت مصالح و کیفیت ساخت دارد. معمولاً کیفیت ساخت در مورد مصالحی که نظارتها و تخصص ویژه ای لازم نداشته و با نیروهای اجرای متداول سازگاری داشته باشند نسبت به دیوارهایی که نیاز به نصاب مخصوص، ابزارهای گوناگون، دیتلهای ساختمانی ویژه و نظار تهای خاص دارند به راحتی تأمین می شود.</FONT></P><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>بلوک های لیکا در ۲۲ نوع قالب متفاوت تولید شده و برای تأمین قطعات با اندازه های مختلف می توان از نیمه و آجر لیکا استفاده نمود و نیازی به خرد کردن بلوک نیست. این موضوع باعث کاهش پرت در ساخت می شود. ضمناً شیار زدن جهت عبور تأسیسات برقی و مکانیکی به راحتی توسط شیارزن صورت می پذیرد. معمولاً شیار زدن بر روی بلوکهای توخالی نسبت به بلوکهای توپر بسیار راح تتر بوده و پس از تخریب یک جداره ی دیوار بلوک حداقل جدار هی دیگر سالم می ماند. در بلوک های توپر معمولاً امتداد شیار زده شده بر روی بلوک بصورت ترک در سطح مقابل بلوک نمایان می شود.</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 501px; HEIGHT: 253px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca/ThermoBlockLeca.jpg" width=543 height=372></P> <DIV class="vc_column-inner "> <DIV class="wpb_text_column wpb_content_element "> <H5 style="TEXT-ALIGN: right" class=wpb_wrapper><FONT color=#ff0000 size=4 face=Mihan-Nassim>آسایش حرارتی (comfort) :</FONT></H5> <P class=wpb_wrapper align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>عایق سازی پوسته خارجی ساختمانها نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و کوچک شدن تأسیسات گرمایشی و سرمایشی می گردد بلکه تأمین کننده آسایش حرارتی ساکنین ابنیه می باشد. در صورت عدم استفاده از مصالح عایق با مقاومت حرارتی مناسب در صورتی که اختاف دمای محیط داخل ساختمان با دمای سطح داخلی دیوار بیشتر از۳ درجه سانتی گراد&nbsp; (Δ t &lt;3°C) باشد موجب می شود تا دیوار غیر عایق، عملکرد انتقال حرارتی از نوع تشعشعی داشته باشد و بدن انسان با تبادلات حرارتی تشعشعی احساس نارضایتی مورمور شدن یا گرم ازدگی داشته باشد. این احساس که به دلیل عدم تعادل نسبی متابولیسم بدن اتفاق می افتد باعث از بین رفتن آسایش و سامتی شده و به شدت از بازده انسان کاسته می شود و تأثیرات سوء بر روی رفتار و اعصاب خواهد گذاشت .</FONT></P></DIV></DIV> <DIV style="MARGIN-TOP: 0px; MIN-HEIGHT: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default"> <DIV class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"> <DIV class="vc_column-inner "> <DIV class=wpb_wrapper> <DIV class="wpb_text_column wpb_content_element "> <DIV class=wpb_wrapper> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>به عنوان مثال فردی که در کنار دیواری که در اثر اختاف دمای بیش از ۳ درجه در کنار دیوار که عملکرد تشعشعی داشته و به اصطاح عمومی سوز سرما را منتقل کرده باشد بخوابد، در اثر جذب سرمای انتقال یافته از راه تشعشع دیوار صبح روز بعد احساس کرخی نموده و چندین ساعت طول می کشد تا به متابولیسم یک فرد عادی برگردد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>استفاده از بلوک لیکا با توجه به مقاومت حرارتی بالا باعث می شود تا اختاف دمای داخل ساختمان با سطح دیوار اختلاف پیدا نکرده و دیوار عملکرد تشعشعی نداشته باشد و شرایط آسایش را تامین می نماید.</FONT></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT> <DIV class="wpb_text_column wpb_content_element "> <DIV class=wpb_wrapper> <H5 style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#ff0000 size=4 face=Mihan-Nassim>پایداری و مقاومت(مکانیکی):</FONT></H5> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>در اکثر ساختمانهای امروزی به دلیل داشتن اسکلت فلزی یا بتنی وظیفه باربری بر عهده ساختمان</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>می باشد و اکثرا دیوارها غیرباربر هستند. اما علیرغم نداشتن وظیفه باربری و عملکرد سازه ای باید دارای حداقل مقاومت جهت پایداری در مقابل عوامل ذیل را داشته باشند:</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۱) باید توانایی تحمل وزن دیوار را داشته باشد</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۲) باید توانایی تحمل وزن یا بار استاتیکی قطعات نما، پلاستر و سایر قطعات الحاقی مانند قفسه و کابینت نصب شده بر روی دیوار را داشته باشد.ضمناً تحمل باربری وزن قطعات و یا سنگ نصب شده بر روی دیوار که توسط چفت و بست ها (اسکوپ ها) و یا ملات پشت سنگ به دیوار منتقل می شود را داشته باشد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۳) مقاومت کافی در برابر ضربات مخصوصاً ضربات عمود بر صفحه دیوار راداشته باشد. از رایج ترین این ضربات ، تکان های ناشی از باز و بسته کردن درب و پنجره ها در ساختمان است. در صورتی که دیوار مقاومت کافی در برابر ضربه را نداشته باشد، دیوار در کنار فریم های درب و پنجره ترک خواهد خورد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۴) تحمل ایستایی در برابر نیروهای پایدار استاتیکی و فعال دینامیکی باد را داشته باشد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۵) مقاومت کافی در برابر تغییر شکل های ناشی از انقباض و انبساط حرارتی و تغییرات الاستیکی اسکلت ساختمان و تغییر شکلهای ارتجاعی را داشته باشد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>بلوکهای لیکا طبق استاندارد ملی به شماره ۷۷۸۲ دارای حداقل مقاومت ۲۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشند و دارای بیشترین مقاومت فشاری با توجه به سبکی و پایین بودن چگالی این بلوک می باشد. مقاومت فشاری تضمین کننده مقاومتهای لازم برای یک دیواراستاندارد غیر باربر است.</FONT></P> <H5 align=justify><FONT color=#ff0000 size=4 face=Mihan-Nassim>مهاربندی (درز قائم ملات):</FONT></H5> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>در مورد نیروهایی که به صورت نیروی عمود برصفحه دیوار وارد می شوند، لاین های مالت باعث عدم جداشدگی و دررفتگی بلوک از دیوار می شوند. علاوه بر آن بار تمام قطعات نما و وزن های الحاقی نصب شده بر روی دیوار، خمیدگی ناشی از لنگرهای پیچشی ایجاد می کند و موجب واژگونی آن به خصوص در مواقع تغییر شکل ساختمان بر اثر زلزله می شود.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>در صورتی که بلوک تنها توسط لاین ملات بالا و پایین در دیوار مهار شده باشد مقاومت کمتری در مقابل واژگونی دارد .این در مورد بلوکهایی که دارای شکل مکعبی و گوشه های صاف می باشند و بلوکهایی با اتصال سرد نر و مادینگی دارد صدق می کند. این بلوکها در اثر واژگون شدن نیروهای عمود بر صفحه دیوار به راحتی از دیوار خارج می شوند به همین دلیل آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران در مورد اجرای درز قائم ملات ریزی یا هرزه ملات بین بلوکها تأکید نموده است.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>وجود تو رفتگی(مادینگی) در دو سر بلوکهای لیکا باعث شده تا در هنگام اجرا قسمتی از ملات در حفره ایجاد شده وارد شود و بلوکها در عمل از کنار نیز به همدیگر مهار شوند. در این حالت بلوک از چهار طرف در دیوار مهار شده و دیوار در زلزله به صورت همگن عمل مینماید.</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 302px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/759/2275710/Leca/SuperSoundBlockLeca.jpg" width=519 height=398></P> <H5 align=justify><FONT color=#ff0000 size=4 face=Mihan-Nassim>استفاده از مصالح پایه استاندارد:</FONT></H5> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>در ساخت انواع دیوارهای غیر باربر م یبایست از مصالحی استفاده نمود که با دوام بوده ، در سطح لکه گذاری یا شورزدگی ایجاد نکنند. در اثر سیکلهای ذوب و یخبندان خرد نشوند و در سایر اجزا خصوصا اجزا سازه ای خوردگی و پوسیدگی ایجاد نکنند.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۱) دیوارهای پیرامونی جداکننده فضاهای کنترل نشده خارجی ساختمان و فضاهای داخلی ساختمان م یباشند. شرایط دمایی و درصد رطوبت در دو طرف دیوار متفاوت است. فشار جزئی هوا در جایی که رطوبت و دمای هوا بیشتر باشد بالاتر خواهد بود و رطوبت نسبی هوای تحت فشار از طرف منطقه گرم تر و مرطوب تر از داخل دیوار به سمت قسمت سردتر و خشک تر جریان پیدا می کند.این جریان رطوبت نمک ها و اکسیدهای ناخالص را در خود حل کرده و با خود به سطح می آورد که به صورت شوره و زردآبه ظاهر می شوند.(این موضوع قالبا در دیوارهایی که با استفاده از بلوکهایی با پوکه های معدنی که به صورت کنتر ل نشده حاوی نمکهای ناخالص ،اکسیدهای آهن و آهک می باشند بسیار رایج اتفاق می افتد)</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۲) مصالح استفاده شده در دیوار باید دوام لازم در برابر تحمل سیکل های ذوب و یخبندان را داشته باشد. رطوبت باران و سایر رطوبت ها در فصول سرد سال یخ بسته و طی گرم شدن در روز ، یخ میان بافتی ذوب خواهد شد . در صورت نامناسب بودن مصالح مصرفی در دیوار بعد از چند نوبت یخ زدگی و ذوب شدن شاهد افت شدید مقاومت فشاری دیوار و یا پوست شدن سطح و یا جداشدگی نما خواهیم بود.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>۳) در صورت عدم کنترل مصالح اولیه مصرفی در دیوار و استفاده از مصالحی که حاوی مصالح خورنده مانند آهک هستند باعث خوردگی اجزای فلزی سازه، لول ههای و تأسیسات، نعل درگاه ها و غیره م یشود. استفاده از این مصالح به شدت برعمر مفید ساختمان تأثیرگذاشته و م یتوانند خطرناک باشد.</FONT></P> <H5 align=justify><FONT color=#ff0000 size=4 face=Mihan-Nassim>مقاومت صوتی:</FONT></H5> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>صدا موج مکانیکی طولی است که در گازها ، مایعات و جامدات منتشر می گردد. گستره بسامدی امواج صوتی قابل شنیدن برای انسان بین ۲۰ تا ۲۰ هزار هرتز می باشد. اکثر صداهای مزاحم و آزار دهنده ای که در ساختمانها وجود دارند مانند صدای صحبت کردن ، موزیک و … صداهای هستند که در محیط هوا منتقل شده و به صداهای هوابرد معروفند. جداره های ساختمانها بخصوص دیوارها باید دارای مقاومت صوتی کافی به اندازه ای باشند که صدای عبوری از آنها از آستانه شنوایی انسان کمتر باشد یا در حدی باشد که بصورت صدای نا مشخص شنیده شوند. بلوکهای لیکا بر اساس آزمایشات انجام شده منطبق بر استاندارد ملی شماره ۸۵۶۸ ایران و ۳- ISO 140 دارای بالاترین مقاومت صوتی در رده بلوکهای سبک می باشند . می توان با توجه به الزامات خواسته شده در مبحث هیجدهم مقررات ملی ساختمان مقاومت دیوار خواسته شده را به راحتی با یکی از دیوارهای ساخته شده با بلوک لیکا تامین نمود.</FONT></P> <H5 align=justify><FONT color=#ff0000 size=4 face=Mihan-Nassim>شکل و ابعاد قطعات مورد استفاده در دیوار:</FONT></H5> <P align=justify><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>در صورت استفاده از قطعات بلوک در ساخت دیوار طبق استاندارد ASTM امریکا توصیه می شود تا ارتفاع بلوک نهایتاً به ۲۰ سانتیمتر محدود گردد. قطعاتی با ارتفاع بالای ۲۰ سانتیمتر با استفاده از ملات در دیوار به طور مناسب مهار نشده و مثل قطعاتی همانند پ الک ها یا پنل های ساختمانی باید تدابیر دیگری جهت مها ر بندی در دیوار برای آن ها اندیشید. ضمناً تلورانس ابعادی بلوک ها به خصوص در عرض باید حداکثر دارای رواداری ۳± میلیمتر باشد. درصورت استفاده از بلوک هایی با ابعاد متفاوت ضخامت لایه ی پلاستر زیاد شده و باعث سنگینی دیوار می شود. ضمناً بهتر است بلوک ها در دیواره ی کناری صاف نباشند تا به وسیله ی ملات به یکدیگر متصل شوند.</FONT></P></DIV></DIV><FONT size=4 face=Mihan-Nassim></FONT>